Google TranslateUnfortunately, this page is not available in your language. However, you can translate the page with Google Translate. This will likely cause translation errors.

Mijn afspraken

Na de registratie is voor u automatisch een nieuwe kalender aangemaakt met uw naam. Log-in in uw account om de kalender te bekijken.

Links bovenaan ziet u het Symcalia logo, klik hierop om naar de homepage te navigeren.

Daarnaast ziet u de Geselecteerde datum. Klik hierop om naar een andere datum te navigeren. Wanneer de huidige maand is geselecteerd wordt in het kalendervenster de huidige dag aangeduid in een rood kader.

Met de Navigatieknoppen bovenaan of met met scrollwheel op uw muis kunt u verder of terug in de tijd navigeren.

Een nieuwe gebeurtenis maken

Klik op een leeg tijdsblok in de kalenderweergave om een nieuwe gebeurtenis of afspraak te maken. In het dialoogvenster kunt u de naam, de starttijd en de stoptijd instellen. Onder het tabblad Details kunt u verdere gegevens zoals een beschrijving of locatie invoeren.

Klik rechts onderaan op Opslaan om te bevestigen.

Een gebeurtenis wijzigen

Klik op de betreffende gebeurtenis in het kalendervenster. In het dialoogvenster kunt u alle parameters van de gebeurtenis terug aanpassen.

Klik rechts onderaan op Aanpassen om te bevestigen.

Edit event

Een gebeurtenis verplaatsen

Sleep de betreffende gebeurtenis naar een ander tijdsvak in het kalendervenster. De start en eindtijd van de gebeurtenis worden automatisch aangepast.

Een gebeurtenis laten herhalen

U kunt een gebeurtenis volgens een vast schema automatisch laten herhalen. Dit is handig voor verjaardagen, of voor het opstellen van een weekschema in het reservatiesysteem.

Repeating events

Een gebeurtenis verwijderen

Klik op de betreffende gebeurtenis in het kalendervenster. Klik rechts onderaan in het dialoogvenster op Verwijderen

Verwijderde gebeurtenissen kunnen niet teruggeplaatst worden.

Sneltoetsen

Symcalia Documentation

Next page: My calendars >>>


Documentation: Overview